Nasze projekty

Ostatnie wpisy

Służebność drogi koniecznej na prawie użytkowania wieczystego

W dniu 29 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę ważną dla użytkowników wieczystych, gmin oraz właścicieli, których nieruchomości nie mają bezpośredniego dostępu do drogi. Zdaniem sędziów żądanie wnioskodawcy ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości, …

Przedawnienie odszkodowania od decyzji nacjonalizującej

Przedawnienie odszkodowania liczone jest od unieważnienia decyzji nacjonalizującej, zaś źródłem odszkodowania jest pierwotna decyzja o przejściu nieruchomości na Skarb Państwa, a nie późniejsze decyzje o sprzedaży mieszkań. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 30 …

„Luka planistyczna” nie jest przeszkodą w wykupie przy zmianie miejscowego planu

Sąd Najwyższy w sprawie IV CSK 754/14 uznał, iż nieuchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we właściwym terminie stanowi zaniechanie prowadzenia prawidłowej polityki przestrzennej, a jego negatywnymi konsekwencjami nie powinni być dotknięci właściciele (użytkownicy wieczyści). Sprawa …

Kilka słów o nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie prawa nieruchomości i pokrewnych. Zapewniamy profesjonalną i wszechstronną obsługę prawną osób prywatnych, podmiotów gospodarczych i instytucji. Zapraszamy do współpracy!

Co robimy?

Nasza specjalność to prawo nieruchomości. Udzielimy Państwu wszelkich informacji związanych z możliwością uzyskania zwrotu nieruchomości lub odszkodowania w Państwa sprawie. Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej i sądami powszechnymi. Prosimy o zapoznanie się z naszymi usługami w zakładce OFERTA.

Skąd przyjmujemy zlecenia?

Przyjmujemy zlecenia z terenu całej Polski. Istnieje możliwość dojazdu i spotkania się z Państwem w następujących miastach: Gorzów Wielkopolski, Łódź, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Prosimy o kontakt celem umówienia spotkania.

Tu jesteśmy